logo
Français Nederlands Steun aan kinderen die aan kanker lijden en aan hun naaste familie VZW Jennifer

Historie

De VZW Jennifer door de jaren heen...

donderdag 19 oktober 2006, door Robin

Alle versies van dit artikel:

1999

Oprichting van de VZW Jennifer. Zes oprichters die snel worden vergezeld door 4 andere leden, ongelooflijk veel energie en een perfecte verstandhouding.....onze missie is gelanceerd ! Positieve balans: financiële hulp voor 5 families.

2000-2001

Onze contacten met de sociale diensten van de ziekenhuizen blijken effect te hebben: elk jaar ontvangen 15 tot 20 families onze broodnodige financiële hulp (ongeveer 20.000 € per jaar). Sinterklaas bekommert zich om onze kleintjes en de VZW zorgt er voor dat er voor ieder jarig kindje dat jaar een mooi cadeau is.

2002-2003

2002 is een bewonderingwaardig jaar: verscheidene projecten gericht op het verbeteren van de levenskwaliteit van de zieke kinderen zien het daglicht: financiering van een speciale dag met Pasen, regelmatige bezoeken van clowns aan onze kinderen...... onze bijdrage aan het verder menselijk en draagbaar maken van de zorgen in het ziekenhuis is zeer belangrijk en dat wordt in 2003 bevestigd. Het programma dat we begin 2003 aanvatten, hebben we kunnen realiseren met resultaten die "boven alle verwachting" zijn: we kunnen de kinderen plezier en een, weliswaar kortstondige, zorgeloze tijd bieden temidden van hun zware behandelingen. naast onze bekommernis voor het welzijn van het kind zijn wij vanzelfsprekend door blijven gaan met het verlenen van financiële steun aan de families.

Sinds 2004

Een twintigtal mensen maakt deel uit van onze vereniging en het aantal vrijwilligers blijft groeien. Onze missie is en blijft zeer duidelijk:elk jaar het vorige jaar overtreffen. Het is een ambitieus doel dat we enkel en alleen met de hulp van U allen, met Uw trouwe steun, kunnen bereiken.

Dit artikel beantwoorden