logo
Français Nederlands Steun aan kinderen die aan kanker lijden en aan hun naaste familie VZW Jennifer

Beginpagina > Resultaten > Werk achter de schermen > Brochures voor de leerkracht

Brochures voor de leerkracht

Het zieke kind op school ; twee brochures voor de leerkrachten in het basisonderwijs.

maandag 20 november 2006, door Robin

Alle versies van dit artikel:

We hebben twee brochures opgesteld voor de leerkrachten in het basis onderwijs.

  • School voor het kind dat aan kanker lijdt; een brochure die tot doel heeft de leraren en leraressen zo goed mogelijk te helpen de vragen van de kameraadjes van het zieke kind te beantwoorden. De brochure heeft ook tot doel de reïntegratie van het kind in het schoolleven te bevorderen nadat de behandeling succesvol is gebleken.
  • De leraar/lerares tegenover het door ziekte verzwakte kind met een onzekere toekomst; een brochure die verder ingaat op het delicate aspect van de ziekte, vaak ook een taboe: het onzekere lot van het kind.

Waar 20 jaar geleden het ultieme doel was om in leven te blijven als we leukemie of een andere soort kanker hadden, daar geneest nu 80% van de kinderen die aan leukemie lijden volledig. Het is dus van vitaal belang om te denken aan het tijdperk ‘na de genezing’, aan de levenskwaliteit tijdens maar vooral ook na het genezingsproces.

De schoolkameraadjes en de leerkrachten spelen een essentiële rol bij het reïntegratie proces van de aan kanker lijdende kinderen. Het is zeer belangrijk de andere kinderen goed voor te lichten en vooral de genezingskans te tonen, zodat het ongekende aspect van de ziekte wordt ontmanteld opdat ze daarna hun zieke kameraden kunnen ondersteunen en motiveren.

Onze brochures zijn enkel bedoeld als hulpmiddel voor al diegenen die op één of andere manier in aanraking komen met het zieke kind in zijn of haar schoolomgeving, een omgeving waar het kind zich kan uitleven en zijn ‘ware ik’ terug kan vinden.

De brochures kunnen gratis worden verkregen, op eenvoudig verzoek via info@jennifer-asbl.be of via het volgende formulier

Dit artikel beantwoorden