logo
Français Nederlands Steun aan kinderen die aan kanker lijden en aan hun naaste familie VZW Jennifer

De zin van het leven

Een forum voor jongeren tussen de 16 en 18 jaar

dinsdag 10 februari 2004, door Robin

Alle versies van dit artikel:

Op 22 en 23 Januari 2004 organiseerde het College Pie X te Châtelineau een forum voor jongeren tussen de 16 en 18 jaar met als thema "De zin van het leven". Het college en de lerarenraad ontvingen een dertigtal verenigingen die zich bezig houden met onderwerpen zoals schuldenlast, de rouw, het gevecht tegen analfabetisme, de tuchtscholen, ...

De VZW Jennifer was ook uitgenodigd deel te nemen aan dit forum om zodoende de kinderen geveld door kanker te kunnen vertegenwoordigen. Wij hebben deze speciale gelegenheid aangegrepen om de jongeren in te lichten over het dagelijkse leven van kinderen met kanker en hun naaste families.

Daarnaast hebben we ook een overzicht gegeven van onze projecten om de verzorging in de ziekenhuizen menselijker te maken en tevens van onze activiteiten ter bevordering van de harmonisatie van het leven in het ziekenhuis en het leven temidden van de familie.

De jongeren waren zeer nieuwsgierig en oplettend en waren sterk geraakt door ons thema. We feliciteren en bedanken de organisatoren van dit forum ten zeerste het mogelijk te hebben gemaakt voor alle verschillende verenigingen hun missies met de jongeren te delen.

We hopen dat dit initiatief verdere navolging vindt, want uiteindelijk leert iedereen van de ervaringen van de ander ....

Dit artikel beantwoorden