logo
Français Nederlands Steun aan kinderen die aan kanker lijden en aan hun naaste familie VZW Jennifer

Beginpagina > Resultaten > Recreatieve dagen > Een weekend in Boulogne-sur-Mer

Een weekend in Boulogne-sur-Mer

Een spaghetti….. bolognaise

maandag 25 april 2005, door Robin

Alle versies van dit artikel:

Deze 19 maart 2005 vertrekken we met een tiental uitgenodigde families vanuit Ottignies met een mooi zonnetje en zachte temperaturen naar onze bestemming Boulogne-sur-Mer. De gehele omkadering van het project werd verzorgd door verschillende vrijwilligers van onze vereniging, door Françoise en Astrid – twee fantastische verpleegsters van de afdeling 82 van het St-Luc ziekenhuis- alsook door 4 studenten van de school voor Toerisme ISALT te Brussel.

Eerste stop: Oostende. Er wordt een bezoek gebracht aan Earth Explorer waar de kinderen met behulp van praktische activiteiten en de vier natuurlijke elementen (vuur, water, lucht en de grond) het functioneren van onze aarde in het heelal beter hebben leren begrijpen. De meest bewonderingswaardige en zeker ook de meest populaire attracties zijn ongetwijfeld: het ervaren van de vernielende kracht van een aardbeving; het aanvoelen van een 400km/uur krachtige tornado; het worden meegesleurd door een lava stroom na een krachtige vulkaanuitbarsting.

Daarna wordt er koers gezet naar Cap Blanc Nez voor een korte stop van een kwartier tijdens de welke we de prachtige kliffen kunnen aanschouwen ondanks een dikke mist.

Alvorens het hotel en de kamers te ontdekken hebben we eerst de moeite genomen een pittoresk en fraai vissersdorpje te bezoeken: Wissant.

Om de dag in extase te eindigen hadden we een privé bezoek geregeld aan het fraaie Nausicaa. Dit bezoek gaf ons de gelegenheid de wondere wereld van het onderwater leven te bewonderen in zeer speciale omstandigheden.

Na een verstoorde nachtrust door de aanwezigheid van een vijftigtal boxers in het hotel, zijn we vertrokken naar Etaples-sur-Mer om er het vissers centrum Maréis te bezichtigen. De kinderen en hun ouders hebben inzicht gekregen in het dagelijkse leven van de vissers: de opleiding van de mannen; de constructie van de schepen; de financiering van de boten; de organisatie van en in een vissershaven...etc.

Het gedetailleerde commentaar van de professionele gidsen werd bekrachtigd door de aanwezigheid van interessante ateliers, waar de kinderen en hun ouders op de proef werden gesteld met het maken van zee-mans knopen en het navigeren met boten via een simulator.

De uitwisseling van informatie met de gidsen heeft ons een goed inzicht gegeven in de risico’s die samengaan met het vissersvak, de regulatie van de visvangst en met alle andere regulaties die het vak beïnvloeden. Tenslotte hebben de kinderen de vissen die zich in Het Kanaal en de Noordzee bevinden kunnen observeren en zelfs aan kunnen raken in de speciale bassins die daar voor zijn vervaardigd in het centrum.

Na de volgeboekte ochtend en een.... te ver doorgekookte...... spaghetti bolognaise, hebben we onze weg terug naar huis vervolgd. We zijn onderweg nog gestopt in Duinkerken om er een film over ons zonnenstelsel bij te wonen en zodoende iets meer kennis op te doen over de geheimen van alle sterren aan onze hemel.....

Behoorlijk vermoeid, maar zeer voldaan en gelukkig zoals gedurende het gehele weekend hebben we onze reis beëindigd in Brussel.

Mooie vriendschappen zijn opgebloeid tussen de kinderen en de ouders.

Wij willen bij deze graag de volgende mensen speciaal danken:
- Françoise en Astrid voor hun continue blijdschap, hun beschikbaarheid en hun zekerheid brengende aanwezigheid.
- De aanwezige families voor het getoonde vertrouwen in ons door deel te nemen aan dit mooie weekend.
- Het centrum Nausicaa, dat ons een zeer gewaardeerd en speciaal geprijsd programma heeft aangeboden.
- Het visserscentrum van Maréis dat ons zo vriendelijk heeft ontvangen.

Deze verrijkende ervaring heeft ons nogmaals bevestigd dat het van zeer veel beland een waarde is om dergelijke dagen te organiseren. Dit soort evenementen stelt de families in de gelegenheid uit hun isolement te komen en om hun gevoelens te delen met families die dezelfde moeilijke beproevingen ondergaan of hebben doorstaan.

We zijn er van overtuigd dat dit soort speciale evenementen bijdraagt aan het opnieuw leren lachen en aan het opnieuw verkrijgen van het broodnodige zelfvertrouwen en vertouwen in het leven voor de kinderen die lijden aan een somber makende wrede ziekte.

Dit artikel beantwoorden